Ontwerpen PMD Aquatic
PMD Aquatic


Nieuws

Gazon info: nu de hoogste tijd voor najaarsbemesting!

Gedurende de komende maanden zal het gazon het zwaar te verduren krijgen. Door de lagere temperaturen en de vochtigheid ontstaat stress en ziektedruk

Een bemesting in het najaar, nu dus, zal ervoor zorgen dat de grasmat sterk de winter in kan gaan. Typische problemen in deze tijd van het jaar zijn ziekten zoals sneewschimmel en rooddraad. Een meststof gift met een kwaliteitsvolle meststof zal de grasmat op kleur houden en vervilting voorkomen. Tevens zal betreding ook beter worden verdragen.

Meststoffen voor het najaar bevatten een hoger gehalte aan kalium (K in de NPK formule) en een lager gehalte aan stikstof (N in de NPK formule). Kalium verhoogt tevens de weerstand en onderdrukt indirect de mosgroei.

Twee uitstekende najaarsmeststoffen die bij ons verkrijgbaar zijn 'Nutripower' een organische meststof en 'Floranid Twin Club' een chemische formule.

Is het ondertussen een hele tijd geleden dat u een bodemanalyse liet uitvoeren en de kwaliteit van het gras is belabberd, informeer bij ons! Wij nemen grondstalen en bezorgen u een uitgebreid verslag met bemestingsadvies uitgevoerd door een erkend laboratorium. Immers veel tuinliefhebbers gooien maar lukraak wat kalk en verkeerde meststoffen, vaak ook nog op een verkeerd tijdstip, of herkennen de problemen niet die worden veroorzaakt door emelten en engerlingen met als gevolg een zwak en triestig gazon in de komende zomerperiode.

Tip: zorg ervoor dat uw gras lucht en licht kan krijgen. Bij een hoge mate van vervilting moet er geverticuteerd worden. En afgevallen bladeren moeten snel verwijderd en afgevoerd worden. Probeer ook in de gure en natte wintermaanden de grasmat zo weinig mogelijk te betreden.

 

Herfst..... leuke wandelingen in de mooiste kleurschakeringen... en dan een warm drankje...

De herfst heeft zijn intrede gedaan, de dagen worden korter en de temperaturen blijven alsnog aangenaam maar de eerste nachtvorst lonkt... Daardoor blijven de vissen goed eten. Momenteel is er ook nog een aanbod van natuurlijk voer. Allerlei larven en uitkomende insecten zijn nog aanwezig en worden gretig genomen door de vissen.

De prille herfst is nog van groot belang voor het aanleggen van de nodige vetreserves. In vijvers waar geen beplanting aanwezig en dus in geringe mate natuurlijk voer aanwezig is, moet zeker voldoende en kwalitatief gevoederd worden zodat de vissen sterk de winter kunnen ingaan, 'Hikari Wheatgerm' in drijvende of zinkende korrel is daar ideaal voor!

Ook is het nu (loopt op zijn einde) nog mogelijk om redelijk wat zuurstofplanten te snoeien om voldoende licht in de vijver te krijgen. Eventueel verwijderen van slib kan nu ook nog, zonder dat het vijvermilieu daar veel last van heeft. Controleer ook de waterkwaliteit, een verschuiving van bepaalde waarden door regenval, zal moeten bijgestuurd worden om problemen te beperken in het vroege voorjaar.

Dromen mag... maar beter is het om plannen te maken...

Tevens is de komende periode ideaal om uw nieuwe vijverprojecten vorm te geven. Vijvers die nu aangelegd of gerenoveerd worden kunnen overwinteren en in het voorjaar beplant en bevolkt worden. Veel van de klassieke vijverproblemen worden zodoende voorkomen.

 

 


© 2016 - MPD Aquatic - all rights reserved - Disclaimer - Privacy